Alimenty od kogo można się domagać i w jakiej sytuacji?

Alimenty od kogo można się domagać i w jakiej sytuacji?

Alimenty to regularne świadczenia, które najczęściej przeznaczone są na rzecz członków rodziny. Mają one na celu zapewnienie osobie uprawnionej do otrzymywania środków na pokrycie uzasadnionych potrzeb. Adwokat Mateusz Muszalski w Łodzi specjalizuje się w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w sprawach związanych z ustalaniem i egzekwowaniem alimentów.

 

Złożenie pozwu do sądu o alimenty.

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź. Prawo Drogowe.

Alimenty pozew do sądu- Łódź

– ustalenie wysokości alimentów oraz termin ich wypłaty jest ustalany podczas postępowania sądowego.

W pozwie należy wskazać powoda i pozwanego, przedstawić wnioski, czyli np. zasądzenie określonej kwoty alimentów ze wskazaniem dnia, od którego obowiązek miałby się rozpocząć, a także napisać uzasadnienie. Trzeba również dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w pozwie, na jakie się w nim powołuje, np. odpis rozwodu, aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka. Przy pisaniu pozwu warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata w Łodzi specjalizującego się w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Sąd przyzna alimenty osobie, która nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, tj. znalazła się w niedostatku i w konsekwencji potrzebuje pomocy (zwykle) pieniężnej, a jednocześnie istnieje inna osoba krewna lub powinowata, która ma zarobkowe i majątkowe możliwości, aby ją wspomóc.
Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

Alimenty od kogo można uzyskać i w jakiej sytuacji.

Na członkach rodziny ciąży obowiązek udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia osób w niedostatku, w tym zapewnienia środków utrzymania, przykładowo na: wyżywienie, odzież czy opiekę lekarską. Najogólniej rzecz biorąc, w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.
Sąd, w zależności od indywidualnej sprawy i sytuacji, zasądzi alimenty od:

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź. WIBOR - zwrot.

Alimenty - Łódź

  • rodzica osoby niepełnoletniej lub osoby, która znalazła się w niedostatku;
  • byłego męża lub byłej żony;
  • dziecka, które jest już w stanie same się utrzymywać;
  • rodzeństwa osoby, która znalazła się w niedostatku;
  • dziadków lub dalszych krewnych w linii prostej, lub powinowatych (rodziny męża lub żony).

Alimenty, to nie tylko świadczenia pieniężne przyznawane od jednego rodzica na dziecko. Istnieją też inne możliwe sytuacje ich zasądzenia przez sąd, jeśli osoba znalazła się w niedostatku, mimo podejmowanych prób zaradzenia tej sytuacji, a druga osoba ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby pomóc. Można w taki sposób domagać się zasądzenia przez sąd alimentów od byłego męża lub byłej żony.
Dzieci mogą domagać się zasądzenia przez sąd alimentów od rodziców, do momentu, gdy nie są jeszcze w stanie się samodzielnie utrzymać, zwykle do 18 roku życia, chyba że dziecko podjęło naukę po liceum lub technikum tj. na uczelni wyższej, wówczas zwykle aż do 25 roku życia.
Rodzice mogą wnosić pozew do sądu o zasądzenie alimentów od dzieci, które utrzymują się samodzielnie.

Jeśli żadna z wymienionych wyżej osób nie jest w stanie pomóc finansowo osobie znajdującej się w niedostatku, może ona wnosić pozew do sądu o zasądzenie alimentów od dalszych krewnych w linii prostej (np. dziadków), rodzeństwa lub powinowatych w pierwszej linii. Wysokość alimentów zależy od indywidualnych potrzeb osoby potrzebującej. Inna wysokość alimentów będzie zasądzona na dzieci, inna na osoby dorosłe.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

Zaskarżanie rozstrzygnięć sądu w zakresie alimentów.

Jeżeli niezadowolenie budzi wyrok ustalający obowiązek alimentacyjny (czy to wydany przez sąd rejonowy w sprawie o alimenty, o zasądzenie kwoty na zaspokojenie potrzeb rodziny czy o ustalenie ojcostwa i alimenty, czy też przez sąd okręgowy w sprawie o rozwód bądź separację), składamy apelację.
By złożyć zażalenie bądź apelację, wcześniej należy uzyskać od sądu pisemne uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia – w tym celu składamy wniosek.

Pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź.

Pozew o zmianę kwoty alimentów Łódź.

Podwyższenie alimentów.
Jak wiadomo, potrzeby i koszta utrzymania wzrastają, jeśli uważasz, że kwota zasądzona przez sąd jest zbyt niska, zawsze możesz złożyć pozew o podwyższenie alimentów.

Obniżenie alimentów.
Sprawa o obniżenie świadczeń wymaga skierowania odpowiedniego pisma do sądu. Należy udowodnić, że znacznie zmieniła się Twoja sytuacja materialna czy możliwości zatrudnienia. Na przykład, jeśli straciłeś pracę i w związku ze złym stanem zdrowia (udokumentowanym) nie jesteś w stanie znaleźć nowej, uległeś wypadkowi, czy też Twoja rodzina się powiększyła.

Pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów należy uzasadnić odpowiednimi dowodami. Sąd rozpatrując pozew o zmianę kwoty alimentów, bierze pod uwagę wiele czynników takich jak: sytuacja finansowa osoby obowiązanej do płacenia alimentów, potrzeby osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów oraz możliwości zarobkowe obu stron. Jeśli sąd uzna, że istnieje podstawa, określi nową, kwotę alimentów. Osoba obowiązana do płacenia alimentów jest zobowiązana do ich płacenia według nowego orzeczenia sądu.

Temat alimentów jest bardzo szeroki z tego względu dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie sobie profesjonalnego wsparcia w postaci usług prawnych świadczonych przez adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Adwokat Mateusz Muszalski w Łodzi będzie działał w interesie klienta i dążył do uzyskania dla niego jak najkorzystniejszej kwoty alimentów, zgodnej z przepisami prawa oraz możliwościami zarobkowymi osoby pozwanej.
Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu