Prawo karne

Nasza Kancelaria świadczy pomoc obejmującą pełną reprezentację Klientów na etapie przesłuchań przed organami ścigania (policja, prokuratura), przed sądami oraz innymi organami, jak również udzielanie porad prawnych w zakresie przyjęcia „linii obrony”, sporządzanie pism procesowych, zażaleń na umorzenie bądź odmowę wszczęcia śledztwa/dochodzenia czy sporządzanie apelacji.

Klientom z Łodzi jak i całego kraju oferujemy takie usługi jak:

  • obrona interesów oskarżonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego – przed Policją i w Prokuraturze, a także na etapie sądowego we wszystkich instancjach;
  • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary;
  • reprezentacja pokrzywdzonego;
  • dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym;
  • sprawy dotyczące opieki nad dziećmi;
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych.

Poczytaj wpisy z kategorii prawo karne

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu