Prawo cywilne

Szeroko pojęte zagadnienia prawa cywilnego to kolejna niezwykle ważna specjalizacja Kancelarii Adwokackiej Mateusza Muszalskiego.

W ramach usług w tym zakresie dbamy o wsparcie w działaniach związanych z:

  • odpowiedzialnością deliktową - odszkodowaniami za szkody na osobie i na mieniu, wypadki drogowe, błędy medyczne, zawalenie się budowli lub jej części, odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa, itp.;
  • prawami rzeczowymi, w tym między innymi nabyciem i utratą prawa własności, zasiedzeniem, ochroną własności, ustanowieniem i zniesieniem współwłasności, użytkowaniem wieczyste, służebnościami gruntowymi i osobistymi, itp.;
  • sprawami z zakresu windykacji należności;
  • sprawami z zakresu postępowania egzekucyjnego;
  • powództwem o zapłatę i innymi sprawami majątkowymi;
  • sporządzaniem projektów umów oraz ich opiniowania czy negocjowania treści kontraktów;
  • sprawami dotyczącymi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu