Prawo pracy

Kancelaria Adwokata Mateusza Muszalskiego dba także o aspekty związane z zagadnieniami z prawa pracy.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców oferując wysoką jakość usług, w tym między innymi:

 • wsparcie w uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w tym zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki);
 • pomoc w uzyskaniu renty powypadkowej czy zadośćuczynienia za doznanie krzywdy w postaci obrażeń ciała, rozstroju zdrowia bądź zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej;
 • pomoc w sprawach o zwrot zapłaconej pokrzywdzonemu nawiązki od ubezpieczyciela;
 • pomoc w prawach z zakresu wynagrodzeń, nagród i odpraw pracowniczych;
 • pomoc w ustaleniu istnienia stosunku pracy;
 • wsparcie w sprawach o mobbing i dyskryminację;
 • pomoc w uzyskaniu sprostowań świadectw pracy;
 • wsparcie w sprawach z zakresu zakazu konkurencji;
 • wsparcie w uzyskaniu odszkodowania za szkody majątkowe;
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych jak umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagrodzenia, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności (NDA);
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
 • redagowanie pozwów, pism procesowych;
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym i reprezentację stron przed sądami pracy.
ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu