Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dziedzina regulująca między innymi stosunki prawne pomiędzy różnymi podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Nasza Kancelaria działając w Łodzi zajmuje się wieloma aspektami związanymi z tym szczególnym zakresem prawa. Wśród naszych usług dbamy między innymi o:

  • sporządzanie skarg administracyjnych, wniosków i odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego, sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku);
  • sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołań od decyzji organów administracyjnych (w tym tych o zwrot dotacji);
  • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
  • pomoc prawną w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opłaty adiacenckie, renty planistyczne);
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
  • inne z zakresu prawa administracyjnego.
ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu