WIBOR - UNIEWAŻNIENIE

USUŃ WIBOR Z UMOWY KREDYTU!

Czy można zlikwidować stawkę WIBOR z kredytu złotówkowego?

CO TO JEST WIBOR?

WIBOR unieważnienie - Łódź
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem, który określa wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. Mówiąc inaczej, jest to wysokość oprocentowania, na jaką umawiają się banki, gdy chcą pożyczać pieniądze od siebie. Co do zasady wskaźnik WIBOR powinien stanowić odzwierciedlenie zawieranych depozytów na ryku międzybankowym w Polsce. Co szczególnie ważne, obecnie z uwagi na zbyt małą liczbę transakcji międzybankowych nie mogą one stanowić podstawy danych, które pozwoliłby na ustalenie wskaźnika WIBOR. Oznacza to, że problem istnieje w sposobie ustalania wskaźnika WIBOR, a stawką rzeczywistą, za którą banki pożyczają sobie pieniądze.

Metoda stosowana do wyznaczania wskaźnika WIBOR nie jest przystępna dla przeciętnego konsumenta, chociażby z tego względu, że opiera się na skomplikowanych i złożonych konstrukcjach, zawiera sformułowania niejasne dla przeciętnego konsumenta i zrozumiałe jedynie dla wąskiej grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów działających na rynkach finansowych.

WIBOR występuje w wielu wariantach, a najpopularniejszymi są: WIBOR M1, 3M, 6M i 12M.

WIBOR A WYSOKOŚĆ RATY KREDYTU.

Statystycznie, większość kredytów hipotecznych udzielanych w Polsce, to kredyty ze zmienną stopą procentową. Kredytobiorca zawierających umowę kredytową, nie jest w stanie ocenić, jaki będzie całkowity koszt kredytu, biorąc pod uwagę ciągłe wahania wskaźnika WIBOR. W skład miesięcznej raty kredytu wchodzi część kapitałowa i odsetki, na które składa się wskaźnik WIBOR, a dodatkowo marża banku, która zazwyczaj jest stałą i określona w umowie.

Obecnie banki podnoszą stawkę WIBOR, gdyż Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, co powoduje wzrost wskaźnika referencyjnego i zwiększenie rat kredytu hipotecznych. W efekcie mamy wzrost wskaźnika WIBOR, co przekłada się na wzrost raty kredytu.

DLACZEGO WSKAŹNIK WIBOR MOŻE BYĆ NIEUCZCIWY DLA KREDYTOBIORCÓW?

Stosowanie w umowach kredytowych wskaźnika WIBOR może zostać uznane za nieuczciwe i nielegalne, ponieważ bank jest jednocześnie stroną umowy o kredyt, i z tego tytułu czerpie zyski, a jednocześnie bank ma niewątpliwy wpływ na ustalanie WIBOR, który jest elementem rat kredytowych. Banki stosując wskaźnik referencyjny WIBOR w umowach o kredyt, posiadają pełną wiedzę, że wskazany wskaźnik jednoznacznie nie definiuje oraz nie odpowiada rynkowi, oraz sytuacji gospodarczej. Co szczególnie ważne, wskaźnik WIBOR nie odnosi się do rzeczywistej stawki, za którą banki otrzymują finansowanie na rynku międzybankowym. Powyższe oznacza, że banki mogą starać się zawyżyć wskaźnik WIBOR, aby uzyskać dodatkowy zysk kosztem kredytobiorców.

CZEGO MOŻE ŻĄDAĆ KREDYTOBIORCA ZŁOTÓWKOWY?

WIBOR unieważnienie - Łódź

WIBOR - Łódź

Poniżej wskazujemy żądania kredytobiorców złotówkowych:
  • stwierdzenie nieważności umowy kredytu złotówkowego – w konsekwencji umowa jest traktowana, jakby nigdy nie została zawarta. W związku z tym strony będą musiały zwrócić wszystko, co sobie dotychczas świadczyły,
  • likwidacja z umowy wskaźnika WIBOR – w takim przypadku dochodzi do ustalenia przez sąd, że postanowienie o wskaźniku WIBOR jest niedozwolonym lub nieważnym zapisem umowny, co powoduje jego usunięcie z umowy. Oznacza to, że kredytobiorca będzie płacił kredyt składający się jedynie z kapitału i marży banku,
  • zobowiązanie banku przez sąd do zwrotu na rzecz kredytobiorcy zapłaconego w czasie trwania umowy wskaźniku WIBOR.

Żądanie, które będzie podstawą pozwu, jest uzgadniane indywidualnie w zależności od okoliczności ustalonych na podstawie analizy umowy kredytowej.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

DLACZEGO WARTO POZWAĆ BANK I DĄŻYĆ DO USUNIĘCIA WIBORU?

WIBOR unieważnienie - Łódź

Usunięcie WIBORU - Łódź

Wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi może doprowadzić do znaczącego obniżenia raty kredytu. Pierwsze sprawy o usunięcie WIBOR z umowy kredytów są już w sądach. Głośno było o przełomowym postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach, zgodnie z którym złotówkowy kredyt hipoteczny został całkowicie pozbawiony WIBOR-u. Dzięki temu rata kredytu z analizowanej umowy mogła, zmniejszy się z około 6700 zł do około 1700 zł.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu