ODSZKODOWANIE CZY ZADOŚĆUCZYNIENIE?

ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE.

"PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY" – jednak dochodzenie samodzielnie swoich roszczeń jest utrudniane przez firmy ubezpieczeniowe, odzyskanie należnego odszkodowania jest wyjątkowo trudne i skomplikowane, sprawę lepiej powierzyć doświadczonej osobie. Adwokat zna doskonale mechanizmy rządzące procesem likwidacji szkód i nie do końca uczciwe praktyki ubezpieczycieli, zaniżających zwykle kwoty należnych odszkodowań lub wydających często decyzje odmowne. Przepisy prawa ubezpieczeniowego są zawiłe i nieprzystępne, często okazuje się, że nie mamy pojęcia, jakie przysługują nam prawa.

Kancelaria Prawna Łódź. Adwokat Mateusz Muszalski - Łódź.

ODSZKODOWANIE ZADOŚĆUCZYNIENIE

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

ODSZKODOWANIE

Świadczenie pieniężne dla wyrównania poniesionej straty, dotyczy sfery majątkowej. Odszkodowanie obejmuje: uszkodzenia ciała, szkody majątkowe, jego wysokość określa się na podstawie dokumentacji zgromadzonej przy poniesionej szkody.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Świadczenie pieniężnie za cierpienie psychiczne, powstałe na skutek zdarzenia lub po nim, jest to zawsze trudne do wycenienia.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie to różne świadczenia, które Państwu przysługuje i jest najlepsze?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

Do adwokata warto zgłosić, kiedy zastanawiamy się, czy nam lub naszym bliskim przysługuje odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, z porady warto skorzystać też, gdy wydaje nam się, że otrzymaliśmy zbyt niską kwotę lub nie wiemy, czy jeszcze obejmuje nas termin na składanie roszczeń. Warto też by adwokat uczestniczył w negocjacjach pomiędzy poszkodowanym a sprawcą szkody dla osiągnięcia kompromisu, który pozwoli uniknąć rozstrzygania sprawy na drodze sądowej. Złamana kończyna czy wypadek drogowy to najczęściej kojarzymy z odszkodowaniem, jednak zakres naszych praw o dochodzenie roszczeń jest o wiele większy:

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 • szkoda na skutek działania innej osoby
 • szkoda na skutek działania zwierząt
 • upadek na chodniku
 • poślizgnięcie się – śliskie powierzchnie w sklepach wielkopowierzchniowych
 • wypadek komunikacyjny – wypadek samochodowy, lotniczy, z udziałem rowerzysty, OC, AC.
 • wypadek w pracy, choroba zawodowa
 • bezpodstawne zwolnienie z pracy
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności
 • błędy medyczne – lekarza, szpitala,
 • naruszenie praw pacjenta – zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych
 • odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym zadośćuczynienie i renta
 • szkody komunikacyjne, w tym dopłata do zaniżonych odszkodowań (OC, AC)
 • odszkodowanie za straty w mieniu z OC
 • zadośćuczynienie/odszkodowanie za śmierć członka rodziny
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • utrata majątku – pożar, zalanie, kradzież
 • odszkodowanie za zniszczone mienie
 • odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i majątkowej
 • wypadki na budowie – ustalenie czy były przez pracodawce stosowane procedury BHP

Powierzając uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia specjaliście możemy mieć pewność, że nasz problem zostanie rozpatrzony i rozwiązany kompleksowo, a dochodzenie roszczeń będzie uzyskane w pełnej kwocie. Zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy, uczestnicząc w postępowaniu likwidacyjnym, procesowym i egzekucyjnym. W trakcie dochodzenia o odszkodowanie adwokat ma uprawnia do reprezentowanie osoby poszkodowanej w sadzie.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi,
dzwoniąc tel: 690-903-009 ; lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl .

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu