PRAWO RODZINNE - INTERCYZA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

PRAWO RODZINNE - INTERCYZA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA.

CO TO JEST INTERCYZA?

JAK JEST USTANAWIANA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA?

INTERCYZA - Łódź

ZAWIERAJĄC MAŁŻEŃSTWO, TRZEBA SIĘ ZDECYDOWAĆ, JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY RELACJE MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI. W POLSCE ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA SKUTKUJE POWSTANIEM WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA W MAŁŻEŃSTWIE OZNACZA, ŻE KAŻDY Z MAŁŻONKÓW DYSPONUJE ODRĘBNYM MAJĄTKIEM.

CO TO JEST INTERCYZA?INTERCYZA - Łódź

Intercyza, czyli umowa określająca szczegółowe zasady ustroju majątkowego w małżeństwie, jest zawierana w formie aktu notarialnego - można ją zawrzeć w dowolnym momencie. Umowa majątkowa małżeńska podpisywana jest w obecności notariusza, zapraszam: Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

Para może stworzyć stosowną umowę w dowolnym czasie - taką umowę majątkową małżeńską można podpisać i zmienić, nawet już po ślubie. Konieczność zawierania intercyzy jeszcze przed ślubem jest mitem. Z intercyzy korzystają najczęściej przedsiębiorcy, którzy dzięki temu samodzielnie mogą dysponować swoim majątkiem oraz zaciągać zobowiązania bez zgody współmałżonka, nie odpowiada wtedy on za niepowodzenie w biznesie oraz ewentualne długi.

ZALETY: Małżonkowie nie odpowiadają za długi zaciągnięte przez drugiego z nich.

WADY: Brak możliwości wspólnego rozliczenia podatków w małżeństwie, jest to szczególnie odczuwalne, jeżeli są duże dysproporcje w osiąganych dochodach.

CO TO JEST ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA?INTERCYZA - Łódź

Rozdzielność majątkowa to jeden z rodzajów intercyzy.

INTERCYZA – RODZAJE:

  • Zwykła rozdzielność majątkowa. - Każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.
  • Rozszerzona lub ograniczona rozdzielność.
  • Rozdzielność z wyrównaniem dorobków. - W razie rozwodu, ten z małżonków, który w czasie trwania małżeństwa zgromadził mniejszy majątek, może żądać od drugiego stosownego wyrównania.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i dopiero po dokładnej analizie dokumentów i konsultacji z adwokatem można rozważać ustanowienie rozdzielności i wybrania, która będzie korzystna dla małżonków.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

KIEDY ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA MUSI BYĆ USTANOWIONA PRZEZ SĄD?

Rozdzielenie majątku wspólnego może powstać na wniosek jednego z małżonków. Dochodzi do niego wtedy, gdy wspólność majątkowa jest zagrożona, a drugi małżonek nie zgadza się podpisanie intercyzy. Wtedy można złożyć odpowiedni wniosek do sądu i postarać się o przymusowe dokonanie rozdzielności majątkowej. Proces w sprawie ustanowienia rozdzielności może ruszyć dopiero wtedy, gdy wnioskujący udowodni, że ma ku temu poważne powody.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Wieckowskiego 20/42 w Łodzi, telefonicznie dzwoniąc 690-903-009 lub mailowo kancelaria@kancelariamuszalski.pl.

ul. Więckowskiego 20 lok. 42, 90-722 Łódź
tel. +48 690 903 009
mail: kancelaria@kancelariamuszalski.pl
Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00
menu